Superpromoter Academy Rabobank

“Van marketshare naar mindshare” – kruipen in de beleving van klant en medewerker

Een ambitie gebaseerd op een fundament van ruim 100 jaar

De Rabobank wil een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank in Nederland zijn en een leidende food- en agribank in de wereld. Een maatschappelijke bank die voor de volle honderd procent dienstbaar is aan haar leden, klanten en de omgeving waarin zij wonen en werken. Om dit te kunnen (blijven) waarmaken concentreert zij zich op vier richtinggevende thema’s, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 1. Volledige klantfocus
 2. IJzersterke bank
 3. Betekenisvolle coöperatie
 4. Medewerkers in hun kracht

Medewerkers die weer trots zijn op hun Rabobank

Deze thema’s bouwen voort op een fundament van ruim honderd jaar. In het realiseren van deze ambitie liggen stevige uitdagingen:

 • Forse kostenverlaging
 • Voldoen aan de eisen vanuit toezicht, regelgeving en governance
 • Medewerkers die hogere werkdruk en meer stress ervaren, gezond en bevlogen houden
 • Meer en oprechte aandacht voor de klant
 • Maatschappelijke betekenis en betrokkenheid

Deze lijken moeilijk te verenigen, maar feit is dat er niets valt te kiezen. Het is allemaal nodig om een maatschappelijke bank van en voor klanten te zijn. Coöperatief in hart en nieren. En het zijn de mensen die de bank verbinden. De rol van medewerkers is dus cruciaal. Dat vraagt een bedrijfscultuur waar medewerkers weer trots zijn op hun Rabobank en vertrouwen hebben, in zichzelf en in elkaar. Voor zowel werkgever als werknemer zal de ‘Employee Value Proposition’ daarom een andere lading moeten krijgen. Minder op werkgarantie en hoge beloning, meer in waardevol werk doen voor interessante klanten, in talentontwikkeling en een goede werksfeer waar enthousiasme, waardering en vertrouwen een belangrijke basis vormen. En waar de klant echt weer het vertrekpunt is van handelen.

Uniek programma

De transformatie naar een dergelijke cultuur heeft naar onze mening als doel dat Rabobankers weer het verschil willen maken. Ondernemend, betrokken en altijd op zoek naar manieren om extra waarde te creëren voor hun klanten, hun omgeving en hun Rabobank. Het cultuurprogramma Culture Collective draagt bij aan het realiseren van deze ambitie. Dit programma kent een centraal georganiseerde component en een lokaal in te vullen deel. Wij ondersteunen banken bij deze beweging en hebben speciaal voor de Rabobank een uniek programma ontwikkeld: de Superpromoter Academy (SPA).

Waarom de Superpromoter Academy?

 • Er is binnen de Rabobank, na een aantal moeilijke jaren, sterk behoefte aan een positieve flow. De kracht van enthousiasme draagt hier sterk aan bij.
 • Herstel van vertrouwen is noodzakelijk. Dit vormt een belangrijke rode draad in het programma, zowel intern als extern.
 • Sterke focus op klantbeleving en NPS.
 • Vertrekpunt is medewerker èn klant als superpromoter van de Rabobank.
 • Het programma creëert een bottom-up beweging.
 • Direct praktisch toepasbaar en meetbaar. In korte tijd worden er concrete stappen gemaakt en eerste successen geboekt en er wordt gezamenlijk een plan gemaakt voor het vervolg.
 • Inspiratie en voorbeelden van collega Rabobanken.

Programma

Hieronder staat een globale opzet van het programma. Deze wordt definitief gemaakt na de intake, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie en behoeften van de betreffende bank.

Een ijzersterke bank vanuit een nieuw perspectief

Voor wie?
Gehele lokale bank, incl. RvC

Hoe: Kick off Rijn Vogelaar (3 uur)

 • Bankspecifieke presentatie met veel beleving/emotie
 • Het ‘waarom’
 • Board ‘enthousiaste medewerkers (cultuurcoaches/-dragers)

Resultaat:

 • Gehele organisatie is zich er bewust van hoe de flow van enthousiasme en vertrouwen uw bank succesvoller, klantgerichter en maatschappelijk meer betekenisvol kan maken.
 • Urgentiebesef dat er iets moet gebeuren.
 • Interesse gewekt voor deelname board ‘enthousiaste medewerkers’.

Vervolg:

 • Creatief aanmelden board ‘enthousiaste medewerkers’
 • Samenstellen board ‘enthousiaste medewerkers’

Persoonlijk leiderschap:
de medewerker en leidinggevende als superpromoter

Wie:
Directie, management en cultuurcoaches/-dragers (mede afhankelijk van keuze bank)

Hoe:
3 dagdelen (o.a. presentaties, workshops, actieplannen, energizers)

Resultaat:

 • Persoonlijke vlammetjes en organisatieflame zijn aangewakkerd
 • Groepsenthousiasme en -verbondenheid
 • Inzicht in benodigd (persoonlijk) leiderschap en meesterschap
 • Concrete (persoonlijke) actieplannen
 • Leidende coalitie gevormd

Vervolg:

 • Rondje deelnemers
 • Interne communicatie
 • Voorbereiding SPA deel 2

De klant en omgeving als superpromoter

Wie:
Directie, management en cultuurcoaches/-dragers (mede afhankelijk van keuze bank)

Hoe:
2 dagdelen (o.a. presentaties, workshops, actieplannen, energizers)

Resultaat:

 • Inrichten Klantenfeedback
 • Superpromoter-klant betrekken bij dienstverlening
 • NPS verbeteren
 • Identificeren superpromoters
 • Inzicht kansen social media
 • Meetbare cultuur vanuit structuur

Vervolg

 • Interne communicatie

De Superpromoter in de praktijk

Wie:
Directie, management en cultuurcoaches/-dragers (mede afhankelijk van keuze bank)

Hoe:
1 dagdeel, presentatie Superpromoter Supportplan aan elkaar

Resultaat:

 • Constructieve feedback op elkaars plannen
 • Eén totaalplan

Vervolg:

 • Voorbereiden ‘delen’

Enthousiasme en vertrouwen zorgen voor beweging

Wie:
Gehele bank, inclusief RvC en Superpromoter-klanten

Hoe:
2 uur, presentatie Superpromoter Supportplan

Resultaat:

 • ‘Toetsen’ plan
 • Feedback
 • Commitment
 • Inspiratie en koersbepaling

Vervolg:

 • Doen! Doen! Doen!!!

Sprekers

RijnVogelaar

Rijn Vogelaar

E-mailWebsite | LinkedIn | Twitter

Schrijver, spreker en oprichter van de Superpromoter Academy. Tot mei 2013 CEO (Chief Enthusiasm Officer) van een internationaal onderzoeksbureau (Blauw Research), maar wijdt zich nu aan de revolutie van enthousiasme. Een beweging die enthousiasme als leidraad neemt om personen, organisaties en de maatschappij in haar geheel, positief te veranderen.

MarcLuttikhuis

Marc Luttikhuis

E-mailWebsite | LinkedIn | Twitter

Heeft zich tijdens een 19-jarige Rabobank-loopbaan breed ontwikkeld binnen verschillende advies-, (project-) management- en directiefuncties. Als zelfstandig ondernemer leeft hij nu zijn missie: “Het creëren van een omgeving binnen organisaties waar leidinggevenden, medewerkers en klanten elkaar inspireren, enthousiasmeren en vertrouwen”.

Aanmelden of meer informatie?

Stuur ons even een berichtje en we nemen spoedig contact met je op!

Neem contact op