De Vlam

De Superpromoter Academy is er voor iedereen die gelooft in de kracht van enthousiasme. Personen die de vlam van enthousiasme willen aansteken, aanjagen en doorgeven. Die hun omgeving hiermee willen beroeren en de wereld een mooiere plek willen maken. Iedereen binnen een organisatie kan hierin een rol spelen, van de receptionist tot de CEO, van de voorzitter van de sportvereniging tot de vrijwilliger in de kantine en van ZZP’er tot bestuurder van een multinational.

Een revolutie van enthousiasme

De Superpromoter Academy probeert een revolutie van enthousiasme te ontketenen binnen organisaties, instanties en de maatschappij als geheel. Het is een revolutie omdat binnen bedrijven, overheidsinstanties en journalistiek het probleemdenken tot standaard is verheven. Denken vanuit enthousiasme is een drastische omschakeling.

Nieuw tijdperk

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Een tijd waar succes niet meer wordt afgemeten aan de monetaire waarde van een bedrijf maar aan de maatschappelijke waarde. De macht verschuift naar organisaties die de wereld beter, schoner of mooier maken. Bedrijven die een zinvolle bijdrage leveren aan de wereld en tegelijkertijd als bijvangst een mooie winst maken. Mensen werken met plezier bij zulke organisaties en deze creëren enthousiaste klanten. Deze verschuiving is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. De problemen van onze generatie hebben een fundamentele verandering nodig in de manier waarop organisaties worden aangestuurd.