Onderwijs

De reguliere Superpromotor Academy is inmiddels al door ongeveer duizend mensen gevolgd. Specifiek voor het onderwijs hebben we een leergang ontwikkeld voor professionals die geloven in de kracht van enthousiasme. Smaakt de tekst hieronder naar meer en bent u gemotiveerd om uw eigen onderwijspraktijk te inspireren en te vernieuwen? Wij nodigen u dan van harte uit om u in te schrijven voor deze speciale leergang.

Introductie

Organisaties die sturen op enthousiasme zijn succesvoller dan andere organisaties. Dit geldt júist ook voor de onderwijssector. Tijdens de leergang zullen we het succes van geëngageerde organisaties verklaren, een inkijkje geven in de achterliggende theorieën en inspirerende voorbeelden geven.

De toepassing van enthousiasme en bevlogenheid in uw eigen onderwijspraktijk staat centraal in de leergang. De deelnemers worden uitgedaagd en geactiveerd om met behulp van actieonderzoek eigen doelen te stellen en concrete verbeteracties uit te voeren.

Om te voorkomen dat, door de waan van alle dag, de effecten van de training snel wegvloeien spreiden we de leergang over vier dagdelen (modules).

Tijdens en na afloop van de leergang worden de deelnemers begeleid in het effectueren en toepassen van verbeteracties. Op deze manier werkt iedereen aan duurzame verandering. We bieden aan om een effectmeting (nulmeting en vervolgmeting) uit te voeren om te kunnen vaststellen of de beoogde effecten zijn gerealiseerd.

Aan het einde van de vierde bijeenkomst ontvangen de deelnemers een diploma.

Leerdoelen

Na afloop van de leergang:

  • zijn deelnemers bekend met de (theoretische) concepten enthousiasme en bevlogenheid;
  • hebben de deelnemers inzicht gekregen in hun eigen bevlogenheid en drivers;
  • hebben de deelnemers handvatten om de bevlogenheid en enthousiasme binnen hun onderwijsinstelling duurzaam te verbeteren;
  • hebben de deelnemers eigen verbeteracties en doelen geformuleerd en eerste stappen in de uitvoering van verbeteracties gezet;
  • zijn de deelnemers geïnspireerd geraakt door de positieve werking en mogelijkheden van bevlogenheid en enthousiasme. 

Opzet leergang

We hechten aan een prettige en veilige leeromgeving, maar deelname is niet vrijblijvend. De deelnemers zullen tijdens de leergang een actieve rol vervullen en er is veel ruimte voor interactie en feedback. Door het systematisch formuleren van doelen en verbeteracties en de begeleiding na afloop van de leergang optimaliseren we de kans dat de flame van de betreffende deelnemer overgaat in een flow in de eigen onderwijsinstelling en wellicht een flood richting de buitenwereld.

Gedurende de training worden eigen doelen en verbeteracties geformuleerd. Om dit te structureren maken we gebruik van de principes van actieonderzoek. Dit is een type onderzoek waarbij de onderwijsprofessional zelf de rol van onderzoeker vervult en informatie verzamelt, dat gericht is op het eigen handelen en dialoog plaatsvindt met collega’s binnen en buiten de school.

De verbeteracties kunnen op verschillende manieren tot uitdrukking komen: experimenteren met nieuwe didactische (werk)vormen, vitalisering van leerlingbegeleiding, betere ontwikkeling van leermiddelen, slim inzetten van ict, invoering van een systeem van peer-review of intercollegiale audits, feedback systematisch gebruiken, revitalisering van de interne en externe samenwerking en leercultuur binnen docententeams, werk maken van een ontwikkelingsgericht hrm-beleid, etc, etc. De aanpak sluit aan bij de context en behoeften van de eigen werkpraktijk.  

De leergang bestaat uit vier modules. De bijeenkomsten vinden plaats op een vaste werkdag van 16 uur tot 20 uur. Tussen de eerste drie modules zit telkens twee weken tijd, de vierde en laatste module vindt een maand na de derde module plaats. De leergang neemt dus een periode van twee maanden in beslag. Voorafgaand aan de leergang vinden intakegesprekken plaats om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften van de deelnemers.

In elke module wordt theorie en praktijk afgewisseld. Ook maken we gebruik van games; die zijn namelijk niet alleen leuk om te doen maar je leert er ook veel van.

Modules

Rijn Vogelaar neemt u op inspirerende wijze mee naar de wereld van enthousiasme. Hij laat zien wat de effecten van enthousiasme zijn en bespreekt methoden en tools die u helpen bij het vinden, profileren en assisteren van superpromoters. Rijn laat u kennis maken met enkele inspirerende voorbeelden binnen en buiten de onderwijssector en u heeft meteen wat in handen om de volgende dag al in te zetten.

Mark Hesseling laat u kennismaken met het concept bevlogenheid. Wat wordt hieronder verstaan en waarom is het belangrijk voor het verbeteren van het onderwijs? Hoe kun je hulpbronnen creëren en benutten in de dagelijkse onderwijspraktijk? Ralf Hillebrand laat voorbeelden zien van de kracht van enthousiasme zoals die nu onder andere doorwerkt in de Meetups die inmiddels in het hele land worden georganiseerd. Tussendoor zetten we u ook in beweging. 

In deze module werkt Mark met u verder aan het actieonderzoek en geeft Marianne van Woerkom een toelichting op de sterke punten benadering.  U formuleert een specifieke onderzoeksvraag om uw eigen onderwijspraktijk te verbeteren.

U hebt op basis van het actieonderzoek eerste verbeteracties uitgevoerd en bent hierbij begeleid via e-mail coaching door Judith en Patricia Hugen. De deelnemers presenteren hun eigen actieonderzoek, ontvangen feedback van collega’s en formuleren vervolgstappen. De vorm waarin we dit doen is geïnspireerd  op het Bendecafé. Een klankbord van leerlingen/studenten neemt ook plaats in dit café. Aan het eind van deze module worden de diploma’s uitgereikt.

Praktische informatie

De cursusleider is Mark Hesseling. Ons team bestaat uit ervaren en geëngageerde docenten. De eerste Superpromotor Academy Onderwijs is gehouden in 2017, op 7 maart, 21 maart, 4 april en 9 mei. Momenteel wordt de Superpromotor Academy Onderwijs vooral aangeboden voor onderwijsinstellingen. De leergang kan dan aan de specifiek wensen van de opdrachtgever worden aangepast.  

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders en andere professionals vanuit het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs. We verzorgen de leergang ook inhouse (voor een specifieke onderwijsinstelling of team).

Docenten

RijnVogelaar

Rijn Vogelaar

E-mailWebsite | LinkedIn | Twitter

Schrijver, spreker en oprichter van de Superpromoter Academy. Tot mei 2013 CEO (Chief Enthusiasm Officer) van een internationaal onderzoeksbureau (Blauw Research), maar wijdt zich nu aan de revolutie van enthousiasme. Een beweging die enthousiasme als leidraad neemt om personen, organisaties en de maatschappij in haar geheel, positief te veranderen.

RijnVogelaar

Mark Hesseling

E-mailWebsite | LinkedIn | Twitter

Onderwijsexpert met veel ervaring als adviseur en onderzoeker in verschillende sectoren. Oprichter van Kijk op Beroepsonderwijs, met als aandachtsgebieden onderwijsinnovatie, professionalisering en onderwijskwaliteit. Mark ziet bevlogenheid als krachtig middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hij heeft hierover gepubliceerd in diverse vakbladen.

Ralf Hillebrand

Ralf Hillebrand

E-mailWebsite | LinkedIn | Twitter

Lerarenopleider en docent digitale didactiek met ervaring in zowel het VO, MBO en HBO. Mede-initiatiefnemer van Meetup010 en Edu-blogger op ralfhillebrand.nl. Ralf is een realistische idealist in het onderwijs die sterk gelooft dat veranderingen van onderop moeten komen en dat heel veel kennis al op scholen aanwezig is.

Patriciajudith

Patricia en Judith Hugen

E-mailWebsite | LinkedIn (Patrcia) | LinkedIn (Judith) | Twitter

Enthousiasmebouwers die de methode WIL op het Werk ontwikkelden en daarmee ook het onderwijs in beweging zetten. Als zorgprofessional gepromoveerd op therapietrouw en neurolinguïst/communicatiekundige en vooral als medemens gaan ze op zoek naar de talenten en trots. Zij helpen vanuit enthousiasme leefplezier op het werk te vergroten.

Marianne

Marianne van Woerkom

E-mailWebsite

Marianne is universitair hoofddocent bij het departement Human Resource Studies, Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op leer- en ontwikkelingsvraagstukken in organisaties. Zij houdt zich bezig met thema’s als de sterke punten benadering, positieve psychologie, coaching, teamleden en leren op de werkplek. Marianne heeft veelvuldig over deze onderwerp gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Neem contact op